ඉඳිකටු රහිත සම්බන්ධක

ඉඳිකටු රහිත සම්බන්ධක

  • ඉඳිකටු රහිත සම්බන්ධක

    ඉඳිකටු රහිත සම්බන්ධක

    නිෂ්පාදන විස්තර විශේෂාංග තුවාල වලින් වළකින්න √ සම්බන්ධ කිරීමේදී සිදුරු කිරීම සඳහා ඉඳිකටුවක් අවශ්‍ය නොවේ.විශිෂ්ට ජෛව අනුකූලතාව √ DEHP නිදහස් ශක්තිමත් බැක්ටීරියාස්ථිතික හැකියාව √ සරල අභ්‍යන්තර සැලසුම √ සුමට මතුපිට √ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ට ඉඳිකටු රහිත Y නිෂ්පාදන කේතය සඟවන්න තැනක් නැත. ...