විෂබීජ නාශක තොප්පිය

විෂබීජ නාශක තොප්පිය

  • විෂබීජ නාශක තොප්පිය

    විෂබීජ නාශක තොප්පිය

    නිෂ්පාදන විස්තර ආරක්ෂිත ද්‍රව්‍ය ● වෛද්‍ය පීපී ද්‍රව්‍ය ● විශිෂ්ට ජෛව අනුකූලතාව විශ්වාසනීය කාර්ය සාධනය ● භෞතික බාධක, ඉඳිකටු රහිත සම්බන්ධකය සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂා කරන්න ●වාතය පරිවරණය කරන්න, දූෂණය වැළැක්වීම;සම්පූර්ණ විෂබීජ නාශක ●CRBSl සරල මෙහෙයුමේ වේගය අඩු කිරීම ●හෙදියන්ගේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුත් Luer සම්බන්ධකයේ සැලසුම, ප්‍රධාන වෙළඳ නාමවල මුදල් සම්භාරයක් වියදම් සම්බන්ධක පිරිවිතර සඳහා සුදුසු IV කැනියුලා, ඉඳිකටු රහිත ඇතුළු විවිධ මුදල් සම්භාරයක් වියදම් නාලිකාවල Luer සම්බන්ධක සඳහා සුදුසු වේ.